SITE SEARCH: 
 

Local Coucil's office opening hours.
Payments that can be effected at your Council's office.
Need to get rid off a bulky object? Your Council can arrange for a collection.
Do you have a special occasion and need a hall? Your Council has the solution.
Your Local Library and Internet Café.
Your Free Wi-Fi Internet Points
IL-ĦINIJIET TAL-FTUĦ

Il-Ħinijiet tal-ftuħ ta’ l-uffiċju tal-Kunsill Lokali huma dawn :

Uffiċju Amministrattiv: 2/4, Triq San Ġużepp, Isla ISL1229
 
Mill-1 ta' Jannar - 15 ta' Ġunju u Ottubru – Diċembru:
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:
Is-Sibt:                      
08.00am – 04.00pm
08.00am - 11.30am
 

16 ta' Ġunju - 30 ta' Settembru:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:
Is-Sibt:          
07.30am – 01.30pm
08.00am - 11.30am
   
Numru tat-Telefon:

2166 2424
2701 3004

Numru tal-Fax: 2166 2566
E-mail isla.lc@gov.mt

Il-Koperazzjoni mir-residenti hija apprezzata.

[back to top]


ĦLASIJIET FIL-KUNSILL

Ħruġ ta’ Permessi:

  • Skips
  • Tħaffir ta’ trinek
  • Krejns u makkinarju
  • Gabbani
  • Avvenimenti ta’ divertiment
  • Tqegħid ta’ mwejjed u siġġijiet

Ħlas ta’:

  • Kirjiet ta’ Propjetajiet tal-Gvern
  • Kontijiet tat-Telefonija Go plc
  • Kontravenzjonijiet
Cash Office / Permessi mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30am sas-02.00pm u nhar ta' Sibt mit-08.00am sal-11.30am

[back to top]


SERVIZZ TA' ĠBIR TA' SKART GOFF MID-DJAR

Il-Kunsill Lokali qiegħed joffri s-servizz għal-ġbir ta' skart goff kull nhar ta' Tnejn u Ħamis bejn l-08:30am u 12:00pm. Ir-residenti li jkollhom xi skart goff li jixtiequ li jinġabar (massimu ta' 3 biċċiet minn kull residenza), għandhom jagħmlu dan billi jcemplu fuq in-numri 21662424/ 27013004 jew imorru personalment ġewwa l-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill.

[back to top]


SALA TAL-KUNSILL

Sala tal-Kunsill/ Ġnien il-Gardjola
Dan il-Kunsill jemmen ħafna li għandu jkun ta' servizz utli liċ-ċittadini ta' l-Isla b'kull mezz.
Bis-sahha tas-setghet moghtija bl-artikoli 33,34,35(8) u 60 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali, il-Kunsill Lokali Isla ghamel Bye-Law dwar l-uzu ta’ facilitajiet tas-Sala tal-Kunsill u gnien il-Gardjola.

Kull min irid jagħmel użu minn dawn il-facilitajiet, għandu jikteb u jibgħat id-dettalji lis-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill.

[back to top]


LIBRERIJA PUBBLIKA LOKALI

Dan il-Kunsill qed jisponsorja l-librerija pubblika fil-lokal ta' l-Isla li qegħda f'Misraħ 4 ta' Settembru. Il-Kunsill investa bil-kbir biex kabbar u bidel din il-librerija għaliex dan il-Kunsill jemmen ħafna fil-kultura u l-edukazzjoni tal-poplu Senglean.

Infatti din il-librerija qabel kienet f'kamra żgħira fil-bini ta' l-iskola. Il-Kunsill ħa ħsieb biex dak li qabel kien l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (Misraħ 4 ta' Settembru) inbidel f'librerija l-aktar moderna u b'ambjent ta' serħan il-moħħ.

Minbarra r-refurbishing il-Kunsill ħa ħsieb li jixtri bosta kotba ġodda għal kull eta u kif ukoll atrezza din il-librerija b'internet café.

Bosta huma dawk iċ-ċittadini kbar u żgħar li qed jagħmlu użu mil-librerija pubblika kif ukoll mis-servizz ta' internet li qed jiġi offrut mill-Kunsill f'dan il-post.

Il-Ħinijiet tal-Ftuħ huma : It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa bejn l-4:30pm u s-6:30pm.

Is-Sibt bejn id-9:00am u l-12:00pm (Alternattivi)

Librara: Is-Sinjura Graziella Cassar Gellel (Tel. No. 21677215)

[back to top]


FREE Wi-Fi INTERNET POINTS

Free Wi-Fi Internet Points
 
HOME | LOCAL COUNCIL | SERVICES | NOTICE BOARD | HISTORY | ORGANIZATIONS | GENERAL INFO | MAP | 360° VIEW | CONTACT US | |