SITE SEARCH: 
 

Be informed what activities your Local Coucil is planning.
Have a look at what activities your Local Council held.
ATTIVITAJIET LI SER ISIRU

The Senglea Maritime Festival

The Senglea Maritime Festival

The Senglea Maritime Festival

The Senglea Maritime Festival


ATTIVITAJIET LI SARU

The Senglea Maritime Festival

Download Programme of Events in pdf format here. PDF Acrobat Reader needed to view Document.

Sunday 17 May 2009
As part of the Scheme for Cultural Activities by Local Councils issued in December 2008 by the Central Government the Isla Local Council forwarded its proposal to hold a National Event entitled “Senglea Maritime Festival”. The Isla (Senglea) Local Council in collaboration with the Parliamentary Secretary for Public Dialogue and Information, will be holding  “The Senglea Maritime Festival” on Sunday, 17th May, 2009 between 10.00 hrs and 16.00 hrs alongside the Promenade at Xatt Juan B. Azopardo from Macina Bastion to Senglea Point. Amongst the attractions one can find – Lifting Ship’s Mast (Macina), Naval Base, Re-enactment, Maritime Exhibitions, Art, Fishing Competition, Band Marches, Traditional Folk Singing and Music, Dghajsa/Guided Tours, Boat Yard, Abseiling, Canoeing and much more. Also one can enjoy Boat Trips around the Grand Harbour. The Festival focuses on Preservation of local traditions related with the Maritime History in Senglea, Involvement of the general public during the activities being held throughout the day, Visits to a number of Historical Places, Entertainment for the Family, Involvement of European Cities - with whom the Isla Local Council has twinning agreements or partnerships.

The Senglea Maritime Festival

Boat Trips with return from Valletta and Birgu (Vittoriosa) to Isla (Senglea) will be running from 10.00 am onwards. Public Transport will be running throughout the day by taking Bus No. 3.
A good number of restaurants and kiosks will be open all day alongside the promenade, where one can enjoy a snack, take away food and lunch with the family.

This activity is being generated with the financial support of the Isla Local Council and the Parliamentary Secretariat for Public Dialogue and Information and is supported by the Ministry of Education, Culture, Youth and Sport, MTA, Heritage Malta, Simonds Farsons Cisk plc, Cassar Ship Repair Ltd, Malta Shipyards, Grand Harbour Marina (Vittoriosa) and Air Malta plc.

Tlieta 8 ta' Mejju 2007 (Il-Ħames Jum)
Parti mill-Attivitajiet ta' Jum l-Isla

Quddies ta' Radd il-Ħajr
6.00pm - Quddies ta' Radd il-Ħajr fil-Bażilika ta' Marija Bambina L-Isla

Marċ mill-Iscouts
7.00pm - Marċ mill-Iscouts

Programm ta' l-Għeluq
8.00pm - Taħt it Tinda f'Misraħ l-4 ta' Settembru jibda' programm letterarju li jġib fi tmiem tagħhom dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.

It-Tnejn 7 ta' Mejju 2007 (Ir-Raba' Jum)
Parti mill-Attivitajiet ta' Jum l-Isla

Sports Day
11.00am - Din il-ġurnata tiftaħ bi Sports Day għall-istudenti tal-iskola Primarja ta' l-Isla. Din ser tinżamm f'Misraħ l-4 ta' Settembru u l-ġenituri u l-familjari ta' l-istudenti huma mistiedna jattendu biex jinkoraġ
ġixxu lill-istudenti.

Serata Mużikali mill-Allievi
8.00pm - Dan il-jum jagħlaq bi programm mużikali mill-Allievi tal-Każin tal-Banda 'La Vincitrice' taħt id-direzzjoni tas-Surmast Brian Cassar. Dan il-programm ser jittellgħa taħt it-Tinda f'Misraħ l-4 ta' Settembru.

Dħul mingħajr ħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi.

Il-Ħadd 6 ta' Mejju 2007 (It-Tielet Jum)
Parti mill-Attivitajiet ta' Jum l-Isla

Ir-Regatta u l-Futbol fl-Isla
9.30am - It-Tielet jum ta' attivitajiet ser jiftaħ b'diskussjonijiet dwar il-passat ta' gieħ ta' dawn iż-żewġ dixxiplini sportivi fl-Isla. Veterani sportivi ser jiġu mistiedna biex taħt it-Tinda f'Misraħ l-4 ta' Settembru jirrakkuntaw l-esperjenzi tagħhom. Imexxu l-programm Joe Seracino fil-qasam tar-Regatta u Salvu Lanzon fil-qasam tal-futbol. Fl-inħawi se jkunu armati imwejjed u siġġijiet fejn wieħed ikun jista' joqgħod bil-qiegħda jisma' u fl-istess ħin jixrob flixkun birra u jnaqqar xi ikel. Waqt id-diskussjonijiet se jkun hemm l-Ghana Spirtu Pront. Il-pubbliku se jkollu l-okkażjoni li jsegwi parata ta' karozzi tal-epoka.

Dħul mingħajr ħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi.

Treasure Hunt
2.00pm - L-attivitajiet ta' din il-ġurnata jkomplu bi Treasure Hunt ġewwa l-Isla. Qed nistiednu lil kulħadd jieħu sehem f'din l-avventura, tfal, żagħżagħ, u ġenituri. Ir-rebbieħa ser jigħataw premju.

Dawk kolla nteressati jieħdu sehem fit-Treasure Hunt jistgħu jiksbu l-Informazzjoni u japplikaw mill-Kunsill lokali ta' l-Isla. M'hemm l-ebda' ħlas għal min jieħu sehem.

Lejla Maltija
6.00pm - L-attivitajiet ta' din il-ġurnata jiġu fi tmiemhom b'Lejla Maltija li se tittllgħa taħt it-Tinda f'Misraħ 4 ta' Settembru.

Ikun hemm xorb u ikel għall kulħadd.

Kantanti li ħa jattendu: -

 1. Tarcisio u Christy Barbara
 2. Alana Bondin
 3. Klinsmann and Band
 4. Kaley Coleiro
 5. Stephanie Tanti
 6. Albertin
 7. Charlie Attard
 8. Annabel
 9. Adriana Mifsud

Jieħdu sehem ukoll:

 1. Tonio Vella (il-Majsi)
 2. Fabien Scerri De Carlo (Gawdenz)

Dħul mingħajr ħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi.

Is-Sibt 5 ta' Mejju 2007 (It-Tienit Jum)
Parti mill-Attivitajiet ta' Jum l-Isla

Espressjoni ta' Talent
9.00am - It-Tieni jum ta' attivitajiet se jiftaħ b'attivita' li tinkludi Espressjoni ta' Talent. Din ser issir taħt it-Tinda ġewwa Misraħ l-4 ta' Settembru. Matul l-attivita' n-nies tal-lokalita' qed jiġu mistiedna juru xogħol artiġanali jew snajja tradizzjonali tagħhom, kif ukoll kif jinħadem ix-xogħol. Tfal li jattendu l-Librerija Pubblika tal-Lokal se jesebixxu x-xogħol li ħejjew fl-okkażjoni ta' Jum l-Omm. Studenti mill-Iskola Primarja tal-Lokal ser jesprimu l-ħsieb tagħhom dwar l-Isla permezz tat-tpinġija. Numru ta' artisti stabbiliti ser imuku qegħdin ipittru fil-Misraħ.

Il-Kunsill qed jistieden lill Pubbliku jieħu sehem f'din l-attivita'.

Parata u Re-Enactment
7.00pm - It-Tieni jum ta' attivitajiet jiġi fit-tmiem tigħu permezz ta' żewġ attivitajiet le se jseħħu madwar it-toroq ta l-Isla. Ikun hemm parata mill-Iscouts segwita minn re-enactment imtellgħa mill- Awtorita' Maltija tat-Turiżmu.

Akta informazzjoni dwar din l-attivita' tinkiseb mill-Kunsill Lokali ta' L-Isla

Il-Gimgħa 4 ta' Mejju 2007 (L-Ewwel Jum)
Parti mill-Attivitajiet ta' Jum l-Isla

Serata ta' Tifkiriet
8.00am - Taħt it-Tinda li ser tiġi armata għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet f'Misraħ l-4 ta' Settembru, ser tittellgħa Serata ta' Tifkiriet, fejn veterani Sengleani ser jirrakuntaw il-passat glorjuż ta' Beltna. matul is-serata ser jintwerew filmati u ritratti ta' l-Isla fil-passat u l-grajjiet li għaddiet minnhom din il-Belt. Ser imexxi s-Serata Charles Coleiro. Il-programm jinkludi zfin mill-grupp Dance 2000, bil- koreografija ta' Coleiro Buhagiar.

Dħul mingħajr ħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi.

Lulju - Awissu 2006
Senglea Summer Club 2006 Teatru fl-Edukazzjoni.

27 ta' Lulju 2006 - 3 ta' Awissu 2006
Tour ta' residenti
ġewwa Cassino u Abruzzo, Italja

23 ta' Lulju 2006
Ġurnata Splash & Fun għaż-żgħażagħ

20 ta' Lulju 2006
Ġurnata Għawdex

8 ta' Lulju 2006 - 17 ta' Lulju 2006
Mawra ta'
żgħażagħ ġewwa Cassino, Italja.

29 ta' Gunju 2006 - 2 ta' Lulju 2006
Weekend Break - Grand Hotel Mercure San Antoio - Qawra

7 ta' Mejju 2006
Ġurnata għaż-żgħażagħ ġewwa Paradise Bay Hotel, Cirkewwa

6 ta' Mejju 2006
Kompetizzjoni Nbid fil-Gardjola

5 ta' Mejju 2006
Attivita' edukattiva mil-puluzija fix-xatt

4 ta' Mejju 2006
Attivita' Anzjani u Familji,
ħarġa u ikla fir-Riviera Complex.

9 ta' Frar 2006 - 12 ta' Frar 2006
Weekend Break - Grand Hotel Mercure Coralia San Antonio - Qawra

7 ta' Ottubru 2005 - 11 ta' Ottubru 2005
Delegazzjoni Taljana minn Abruzzo gewwa l-Isla

11 ta' Frar, 2005 sa l-14 ta' Frar, 2005
Week End Break - Grand Hotel Mercure Coralia San Antonio - Qawra

31 ta' Diċembru, 2004
Pantomima għat-Tfal - Valletta

30 ta' Diċembru, 2004
Festin għat-Tfal (3 sa 6 snin) - Sala Kunsill Lokali Isla

29 ta' Diċembru, 2004 sa l-1 ta' Jannar, 2005
Żjarat lill-Anzjani li ma joħorġux mid-dar

23 ta' Diċembru, 2004
Rigal lill-Anzjani, 2004 - Emotions Club, San Ġiljan (Paceville)

13 sad-19 ta' Diċembru, 2004
Bazaar - Misraħ 4 ta' Settembru, Isla

22 ta' Novembru sas-27 ta' Diċembru, 2004
Fitness Kors għan-Nisa - Sala Kunsill Lokali Isla

19 sat-22 ta' Novembru, 2004
Week End Break - Grand Hotel Mercure Coralia San Antonio

27 ta' Ottubru, 2004
Coffee Morning - Sala Kunsill Lokali Isla

7 sas-17 ta' Ottubru, 2004
Festival ta' Bliet Storiċi

Matul dawn l-aħħar snin l-Awtorita Maltija għat-Turiżmu organizzat diversi Festivals fl-lokalitajiet differenti ta' Malta.

L-għan li għalih din l-Awtorita torganizza dawn il-festivals huwa biex torganizza attivita' kulturali ta' livell professjonali bl-aċċenn fuq l-istorja u l-folklore marbuta mal-lokalita', attivita' li tkun apprezzata kemm mill-Maltin kif ukoll mill-barranin.

Il-Kunsill ta' l-Isla ħass li dan huwa proġett utli ħafna għal belt bħal ma' hija tagħna li għandha ħafna x'toffri f'dak li huwa talent, bini storiku u storja. Għaldaqstant ma' baqgħax lura u ħa sehem impenjattiv billi ġurnata mill-programm imtella' mill-Awtorita Maltija għat-Turiżmu kien imtella' ġewwa l-Isla. Din il-ħidma saret bil-kollaborazzjoni sħiħa ta' dan il-Kunsill.

10 ta' Awwissu, 2004
Ġurnata Għawdex

21 sas-26 ta' Lulju, 2004
KONFERENZA "IDENTITY & DIFFERENCE" COMUNE DI GORIANO SICOLI (ABRUZZO)

Il-Kunsill Lokali Isla ġie mistieden mill-Comune di Goriano Sicoli fir-Reġġjun ta' l-Abruzzo l-Italja, biex jipparteċipa f'din il-konferenza Internazzjonali bit-tema "L-Identita u d-Differenza - Id-Diversi Kulturi bħala Identifikazzjoni Ewropeja".

Din il-konferenza nżammet f'Abruzzo l-Italja bejn il-21 u s-26 ta' Lulju, 2004. Għal din il-konferenza l-Kunsill kien irrapreżentat mis-Sindku Joseph Casha u miż-żewġ Kunsillieri Mario Mizzi u Reno Chircop flimkien mas-Sinjura Elizabeth Grech (staff)u mis-sinjuri Fabian Mangion, Joseph Abela, Arthur Perici u Stephania Vella fejn ipparteċipaw b'diskorsi u anke xi slides fuq l-Isla.

L-erbgħa pajjiżi l-oħra li ħadu sehem f'din il-Konferenza flimkien ma' Malta kienu Spanja, l-Olanda, Franza u l-Italja. Għalkemm dawn il-pajjiżi għandhom id-diversi kulturi tagħhom, dawn għandhom wirt kulturali komuni bix-xogħol li għamel u ħalla l-artist Daniz M. C. Escher.

L-għan ta' din il-konferenza kien li b'xiehda ta' dan ix-xogħol minn dan l-artist Daniz issaħħaħ il-wirt identiku kulturali f'viżjoni Ewropeja. Din l-integrazzjoni fuq bażi kulturali turi biċ-ċar kif bliet kbar jistgħu jiltaqgħu ma' Muniċipalitajiet żgħar bħal dak ta' l-Isla jistgħu jitħalltu ma' popolazzjoni akbar minnhom fuq bażi kulturali.

Għal din il-Konferenza ġew mistiedna wkoll membri parlamentari Ewropej, Reġġjonali, kif ukoll diversi Sindki u Kunsillieri ta' Muniċipalitajiet f'Abruzzo. Il-kunsill ta' l-Isla permezz tad-delegazzjoni tiegħu ħa sehem attiv f'din il-Konferenza billi ppreżentaw il-Kultura ta' l-Isla permezz ta' slides dwar il-postijiet li fuqhom l-artist M. S. Escher għamel xi pitturi.

Fl'egħluq ta' din il-Konferenza il-Muniċipalitajiet li ħadu sehem f'din il-Konferenza (madwar 12 fosthom l-Isla) iffirmaw protokol bil-għan li din il-koperazzjoni li bdiet f'Abruzzo tikber u tissaħħaħ aktar fi proġetti reċiproki fil-futur.

15 sat-18 ta' Lulju, 2004
Week End Break - Calypso Hotel, Gozo

14 ta' Ġunju sal-25 ta' Awwissu, 2004
Fitness Kors għan-Nisa - Sala Kunsill Lokali Isla

21 sat-23 ta' Mejju, 2004
Week End Break - Sol Suncrest Hotel

8 ta' Mejju, 2004
Parti mill-Attivitajiet ta' Jum l-Isla
Lejla Maltija - Ġnien il-Gardjola, Isla

L-Erbgħa 5 ta' Mejju, 2004
Parti mill-Attivitajiet ta' Jum l-Isla
Coffee Morning - Sol Suncrest Hotel

L-Erbgħa 24 ta' Marzu, 2004
Coffee Morning - Sunny Coast Resort [back to top]

HOME | LOCAL COUNCIL | SERVICES | NOTICE BOARD | HISTORY | ORGANIZATIONS | GENERAL INFO | MAP | 360° VIEW | CONTACT US